NÖMRƏYƏ ƏLAVƏ - VIDEO CD "Baku Jazz Festival 2005"

Diskin içindəkilər:

1. Deborah Carter
2. Greg Osby
3. Arzu Huseynov
4. Jazz Trio "Tbilisi"
5. Geoffroy DeMasure and "Tribu"
Video CD