REDAKSİYA


İcraçı: Founder: "EFENDI"
Baş redaktor: Leyala Efendiyeva
Redaktor: Səbinə Melikova
Tərcüməçilər: Saadat Ibrahimova, Ian Peart, Oktay Gabalalı
Korrektorlar: Oktay Gabalalı, Ian Peart, Olga Golub
Dizayn: "EFENDI" STUDIO
Fotoqraflar: Sənan Ələskərov, Tahir Mammadov, Sitara İbrahimova

Address for Correspondence: АZ1110, Bakı, Atatürk pr., 2a "Jazz Dünyası"

Təkrar nəşr zamanı "Jazz Dünyası" curnalına istinad etmək zəruridir

www.jazzdunyasi.jazz.az
Phone: +(99412) 480 08 99
e-mail: Bu mail adresi spam botlara kar korumaldr, grebilmek iin Javascript ak olmaldr