“Jazz Dostları”

“Jazz Dostları” ictimai birliyi – ümumi maraqlar və məqsədlər, üzvlərin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında birləşmiş və mədəniyyətin inkişafına xidmət edən qeyri-dövlət ictimai birliyidir. Birliyin fəaliyyətinin əsasını – təbliğat və maarifləndirmə işi və caz mədəniyyətinin inkişafına kömək təşkil edir.

HADİSƏLƏR, XƏBƏRLƏR və ELANLAR

Oxu
Читать Статью
Новости Объединения «Друзья Джаза»

В джазовом сообществе Азербайджана произошло значимое событие – в сентябре 2018 года начало свою деятельность негосударственное общественное объединение «Друзья Джаза», зарегистрированное в апреле этого года, под руководством председателя правления объединения Нури Ахмедова и доктора философских наук по искусствоведению, президента национального...

Читать Статью
Первые шаги деятельности объединения «Друзья Джаза»

Первым шагом в планах действий Объединения «Друзья Джаза» явилось воссоздание джаз сайта "Jazz.Az", одного из общественных масс-медиа пространств, охватывающего главные события джазовой жизни страны и мировых джазовых событий. Напомним, что сайт был создан в 2005 году под инициативой директора Бакинского Джаз Центра Нури Ахмедова... С 2018 года сайт "Jazz.Az"восстановлен и продолжил свое действию с января 2019 года.

bar close